Linux MySQL server - správa uživatelů, databází, oprávnění, hesel, export, import

Autor SYSTEM
Publikováno 05.10.2019
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Systémový dotaz: Spravujeme MySQL server (MariaDB) pod Linuxem a potřebujeme vědět, jak provést základní operace:

  • Zjištění založených uživatelů

  • Nastavit heslo uživateli

  • Založit nového uživatele

  • Založit novou databázi

  • Nastavit oprávnění

  • Odebrat oprávnění

  • Smazat uživatele

  • Zobrazit všechny databáze a tabulky

  • Import a export databáze (dump)Jak tyto operace provedeme?


Odpovědi na dotaz 4

RE: Linux MySQL server - správa uživatelů, databází,…

Autor SYSTEM
Publikováno 17.10.2019
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
MySQL: vypsat uživatele

mysql -uroot
SELECT user,password,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;


MySQL: nastavit heslo root

mysql -uroot
set password = password("mypass");


MySQL: založit nového uživatele user2 a nastavit heslo

mysql -uroot
CREATE USER 'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'user2pass';


MySQL: změnit heslo uživatele

mysql -uroot
SET PASSWORD FOR 'username'@'hostname' = PASSWORD('pass3');


MySQL: založit novou databázi db_user2 a nastavit práva uživateli user2

mysql -uroot
CREATE DATABASE db_user2;
USE db_user2;
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_user2.* TO 'user2'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;MySQL: jemnější práva jen pro select a insert v db_user2.table1 pro user2

mysql -uroot
GRANT SELECT, INSERT ON db_user2.table1 TO 'user2'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;


MySQL: odebrat práva uživateli (revoke)

mysql -uroot
REVOKE ALL PRIVILEGES ON `db_user2`.* FROM 'user2'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;


MySQL: vypsat oprávnění pro uživatele

mysql -uroot
SELECT host,user FROM mysql.user;
- | localhost | user2 |
SHOW GRANTS FOR 'user2'@'localhost';


MySQL: smazat uživatele user2

mysql -uroot
DROP USER 'user2'@'localhost'


MySQL: zobrazit všechny databáze a tabulky

mysql -uroot
SHOW databases;
USE database2;
SHOW tables;


MySQL: import a export databáze

Více v dotazu: MySQL - jak provést import a export databáze přes terminál


4

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace