Linux Ubuntu 20 - nastavení tigervnc pro více uživatelů

Autor Litchi
Publikováno 09.09.2021
Kategorie linux
Stav Vyřešeno
Dobrý den,

zkoušel jsem na linux Ubuntu 20 nastavit tightvncserver pro více uživatelů a nepodařilo se. Resp. pro jednoho uživatele tightvnc postačuje, ale pro více uživatelů je to k ničemu.

Můžete prosím někdo poradit jak nastavit klasický dobrý tigervnc na ubuntu 20?

Díky


Odpovědi na dotaz

Show english version

RE: Linux Ubuntu 20 - nastavení tigervnc pro více…

Autor Litchi
Publikováno 14.10.2021
Kategorie linux
Stav Zkontrolováno
Dobrý den,

už ani nevím kde jsem to našel, ale tigervnc na Ubuntu 20 nastavuji takto a fakt to funguje na jedničku:

# instalace x11 desktop
apt install xfce4 xfce4-goodies
reboot

# instalace tigervnc
apt install tigervnc-standalone-server

# nastaveni pro user1
su user1
vncpasswd

vim ~/.vnc/xstartup

#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
exec startxfce4

chmod u+x ~/.vnc/xstartup

vim ~/.vnc/config

geometry=1920x1080
dpi=96


# zapnout vnc pro user1
vncserver

#firewalld
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=5901/tcp
firewall-cmd --reload

# nastaveni vnc jako služby
vim /etc/systemd/system/vncserver@1.service

[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=user1
PAMName=login
PIDFile=/home/%u/.vnc/%H%i.pid
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/bin/vncserver :%i -localhost no -geometry 1920x1080 -alwaysshared -fg
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target


# start + autostart
systemctl start vncserver@1.service
systemctl enable vncserver@1.service


Show english version

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.