Git - základy práce s gitem na serveru

Autor Rusty
Publikováno 12.12.2017 (update: 20.10.2020)
Kategorie Článek
V předchozím článku jsme si ukázali naprosté základy pro práci s gitem lokálně. Nyní se podíváme na umístění současného git repositáře na linux server, naklonování projektu na lokální stanici a jak pak změny nahrávat zpět na server.

Článek předpokládá, že máte v síti nějaký linux server, ke kterému máte root přístup přes SSH a je na něm nainstalován git. Pro práci je vhodné vytvořit na serveru např. uživatele git (adduser git).

#Přejdeme do našeho lokálního projektu (git repositáře) a vytvoříme klon
1.) git clone --bare .git project.git

#project.git nahrajeme na náš server
2.) rsync -av /tmp/project.git/ git@192.168.17.111:/var/git/project.git

#pro další vývoj projektu musíme ze serveru stáhnout klon zpět na lokál
3.) git clone git@192.168.17.111:/var/git/project.git

#v projektu provádíme potřebné změny a commitujeme jako doposud
#změny je ale pak třeba nahrát na server do centálního git repositáře
4.) git push origin master

#pokud pracujeme na více stanicích nebo s více vývojáři,
#tak je třeba provádět stažení aktuální verze projektu
5.) git pull
Pokud na projektu pracuje více vývojářů, tak je potřeba znát základy větvení a slučování v gitu, ale o tom si přečtěte v dokumentaci.


36

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Git - basics of working with git on a server

In the previous article , we showed the absolute basics for working with git locally. Now let's look at placing the current git repository on the linux server, cloning the project on the local station and how to upload the changes back to the server.

This article assumes that you have a Linux server on your network that you have root access to via SSH and that has git installed. For work, it is advisable to create, for example, a git user ( adduser git ) on the server.

# We will go to our local project (git repository) and create a clone
1.) git clone --bare .git project.git

We will upload the # project.git to our server
2.) rsync -av /tmp/project.git/ git@192.168.17.111: /var/git/project.git

#for further development of the project we have to download the clone back to the local from the server
3.) git clone git@192.168.17.111: /var/git/project.git

#we make the necessary changes to the project and commit as before
# changes must then be uploaded to the server in the central git repository
4.) git push origin master

#if we work on multiple workstations or with multiple developers,
#then you need to download the current version of the project
5.) git pull
If more than one developer is working on a project, you need to know the basics of branching and merging in git, but read about it in the documentation.
Vaše reakce na článek Git - základy práce s gitem na serveru

Napsat komentář k článku

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.