Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

Autor Rusty
Publikováno Před 4 lety
Kategorie Článek
V následující modelové situaci provedeme nastavení zrcadlení disků (RAID 1 - mirror) /dev/sdc a /dev/sdb jako softwarový raid s nástrojem mdadm. Zkrácené to znamená následující - nainstalovat balíčky initramfs-tools a mdadm, vytvoření GPT oddílu pomocí gdisk, překopírování rozložení oddílů 1:1 mezi oběma disky s balíčkem sfdisk a konečně vytvoření diskového pole md0. Pro rozumné uživatele je na konci připojen i postup na zašifrování celého diskového pole /dev/md0 pomocí LUKS.

Linux mdadm: Nastavujeme RAID 1user@server # apt-get install initramfs-tools mdadm #instalace
user@server # lsblk #výpis blokových zařízení (disků)
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 111,3G 0 part
└─sda2_crypt 252:0 0 111,3G 0 crypt /
sdb 8:16 0 1,8T 0 disk
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
sdd 8:48 0 465,8G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 450M 0 part
├─sdd2 8:50 0 100M 0 part
├─sdd3 8:51 0 16M 0 part
├─sdd4 8:52 0 97,1G 0 part
└─sdd5 8:53 0 368,1G 0 part
-
-
-
user@server # gdisk /dev/sdc #vytvoření GPT oddílu
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
MBR: not present
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present

Creating new GPT entries.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): Enter
First sector (34-3907029134, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: Enter
Last sector (2048-3907029134, default = 3907029134) or {+-}size{KMGTP}: Enter
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00
Changed type of partition to 'Linux RAID'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
user@server # gdisk -l /dev/sdc #kontrola rozložení
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 3907029168 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): ABE09C96-41FB-4BD8-B53F-2BAAC39BD654
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 3907029134 1.8 TiB FD00 Linux RAID
-
-
-
user@server # sfdisk -d /dev/sdc | sfdisk /dev/sdb #překlonování rozložení oddílů
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdb: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new GPT disklabel (GUID: ABE09C96-41FB-4BD8-B53F-2BAAC39BD654).
Created a new partition 1 of type 'Linux RAID' and of size 1,8 TiB.
/dev/sdb2:
New situation:

Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 2048 3907029134 3907027087 1,8T Linux RAID

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
-
-
-
user@server # lsblk #výpis pro kontrolu
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 111,3G 0 part
└─sda2_crypt 252:0 0 111,3G 0 crypt /
sdb 8:16 0 1,8T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 1,8T 0 part
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1,8T 0 part
sdd 8:48 0 465,8G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 450M 0 part
├─sdd2 8:50 0 100M 0 part
├─sdd3 8:51 0 16M 0 part
├─sdd4 8:52 0 97,1G 0 part
└─sdd5 8:53 0 368,1G 0 part
-
-
-
user@server # mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sdc1 /dev/sdb1 #konečně vytvoření raidového pole
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
-
-
-
user@server # mdadm -D /dev/md0 #kontrola stavu diskového pole
/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Mon Oct 16 14:09:35 2017
Raid Level : raid1
Array Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Used Dev Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Intent Bitmap : Internal

Update Time : Mon Oct 16 14:10:51 2017
State : clean, resyncing
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Resync Status : 0% complete

Name : server:0 (local to host server)
UUID : e05778a4:a880b7bb:d25596aa:d6a9c4d3
Events : 15

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1
-
-
-
user@server # cat /proc/mdstat #kontrola stavu diskového pole
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[1] sdc1[0]
1953382464 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.5% (10889088/1953382464) finish=247.7min speed=130679K/sec
bitmap: 15/15 pages [60KB], 65536KB chunk

unused devices:

A jdeme RAID šifrovat :-)user@server # cryptsetup -y -v luksFormat -c aes-xts-plain64 -s 512 /dev/md0 #vytvoření šifrovaného oddílu

WARNING!
========
This will overwrite data on /dev/md0 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Enter passphrase:
Verify passphrase:
Command successful.
user@server # cryptsetup luksOpen /dev/md0 luks1 #dešifrování šifrovaného oddílu
Enter passphrase for /dev/md0: heslo k zašifrování
user@server # mkfs.ext4 /dev/mapper/luks1 #formátování oddílu na ext4
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Creating filesystem with 488345104 4k blocks and 122093568 inodes
Filesystem UUID: 06a2cca9-c547-4892-a5f7-008648333fd4
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done


A pro jistotu i cvičně dešifrovat a mountnoutuser@server # cryptsetup luksOpen /dev/md0 disk #dešifrování šifrovaného oddílu
user@server # mount /dev/mapper/disk /mnt/disk #mount dešifrovaného oddílu
# Data tedy budou dostupná na /mnt/disk


35

Vaše reakce na článek Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

Napsat komentář k článku

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.