Mikrotik router - jak nastavit OpenVPN server

Autor Rusty
Publikováno 15.03.2020 (update: 06.04.2020)
Kategorie Článek
Modelová sitace: Máme MikroTik router a chceme nastavit OpenVPN server pro lokální LAN síť 192.168.1.0 včetně nastavení klientské konfigurace OVPN.

Vygenerujeme serverový certifikát (mimo router)


Windows varianta


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
Soubor obsahuje: call cmd
vars
build-key-server xyz

Linux varianta


OpenVPN: Vytvoření certifikační autority, klientského certifikátuRouter MikroTik


Nahrát do files certifkáty
- xyz.crt + xyz.key + ca.crt

System - Certificates - Import
- import všech certů

IP New IP pool
- name ovpn_pool
- address 172.16.1.1

PPP


Interface - OPVN Server
- enabled
- default-encryption
- certificate xyz.crt_0
- require client certificate
- auth sha1
- cipher aes256

Profiles -default encryption
- local address 172.16.1.1
- remote address ovpn_pool

Secrets - Add
- name user2
- password pass2
- service ovpn
- profile default-encryption

Vytvoříme klientský config OVPNdev tun
proto tcp-client
remote my_wan_ip 1194
ca ca.crt
cert xyz-user2.crt
key xyz-user2.key
tls-client
port 1194
ping 15
ping-restart 45
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
mute-replay-warnings
verb 3
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass pass.txt
dhcp-option DNS 8.8.8.8
route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1


Soubor s heslem - pass.txtuser2
paas


Vygenerujeme klientský certifikát (mimo router)


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
vars
build-key xyz-user2


2

The English language is translated by machine - the translator can modify eg cited codes = it is better to use codes from the Czech original.

Mikrotik router - how to set up OpenVPN server

Model network: We have MikroTik router and we want to set up OpenVPN server for local network 192.168.1.0 including setting of client configuration OVPN.

We will generate a server certificate (outside the router)


Windows variant


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
File contains: call cmd
vars
build-key-server xyz

Linux variant


OpenVPN: Vytvoření certifikační autority, klientského certifikátu

Router MikroTik


Upload certificates to files
- xyz.crt + xyz.key + ca.crt

System - Certificates - Import
- import all certificates

IP New IP pool
- name ovpn_pool
- address 172.16.1.1

PPP


Interface - OPVN Server
- enabled
- default-encryption
- certificate xyz.crt_0
- require client certificate
- auth sha1
- cipher aes256

Profiles -default encryption
- local address 172.16.1.1
- remote address ovpn_pool

Secrets - Add
- name user2
- password pass2
- service ovpn
- profile default-encryption

Create OVPN client configdev tun
proto tcp-client
remote my_wan_ip 1194
ca ca.crt
cert xyz-user2.crt
key xyz-user2.key
tls-client
port 1194
ping 15
ping-restart 45
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
mute-replay-warnings
verb 3
cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass pass.txt
dhcp-option DNS 8.8.8.8
route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1


File with pass - pass.txtuser2
paas


Generate a client certificate (outside the router)


C:\Program Files (x86)\OpenVPN\easy-rsa\certifikaty-gen.bat
vars
build-key xyz-user2
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.